Kattavalla vaarojen arvioinnilla voidaan ennalta ehkäistä työtapaturmia

Tapaturva on turvallisuusalan asiantuntija ja missiomme on vähentää yrityksissä työtapaturmien määrä minimiin. Tapaturmien ehkäisy alkaa vaarojen perusteellisella arvioinnilla. Tapaturva tekee yrityksesi tiloihin ja ympäristöön kattavan arvioinnin vaaroista, jonka perusteella voidaan ehkäistä tapaturmia tehokkaasti. Turvallisen työpaikan luominen lähtee liikkeelle ristien ja vaarojen tiedostamisesta, kun tiedetään, mitä uhkia työpaikalla piilee, voidaan tehdä erilaisia toimenpiteitä turvallisuuden lisäämiseksi.

Kaikissa työpaikoissa piilee joitakin riskejä ja kaikkia vaaratekijöitä ei välttämättä pystytä kokonaan eliminoimaan, on kuitenkin tärkeää tiedostaa mahdolliset riskit, jotta tapaturmien sattumisen mahdollisuus voidaan laskea minimiin. Työturvallisuuteen kannattaa panostaa, sillä se lisää työhyvinvointia, joka puolestaan tutkitusti vaikuttaa tuottavuuteen positiivisesti. Riskikartoituksen jälkeen voidaan tehdä suunnitelma siitä, miten

Minimoi tapaturmien aiheuttamat sairauspoissaolot

Työpaikalla tai kotona sattunut tapaturma voi viedä työntekijän pitkäksikin aikaa sairauslomalle. Tämä taas aiheuttaa yritykselle ongelmia, kun resurssipula pitää paikata. Työtapaturmat aiheuttavat työnantajalle välittömiä ja välillisiä kustannuksia. Kun halutaan minimoida riskit, kattava vaarojen arviointi on paikallaan. Tapaturva Oy tuottaa turvallisuuskonsultointi palveluita kaikenlaisille yrityksille. Teemme kattavat turvallisuuskartoitukset, sekä ehdotukset työpaikan vaarojen ennaltaehkäisemiseksi.  Vaarojen arviointi kannattaakin tehdä hyvissä ajoin, jo ennen kuin tapaturmia ehtii tapahtua.

Turvallisuutta töihin ja vapaa-aikaan koulutustemme avulla

Turvallisuuskoulutuksemme sekä materiaalimme auttavat sekä esimiehiä että työntekijöitä välttämään vaaroja työpaikalla sekä myöskin vapaa-ajalla. Vaikka koulutuksissa keskitymmekin pääosin työturvallisuuden parantamiseen, koulutus antaa myös eväitä vaarojen arviointiin sekä riskien välttämiseen myös siviilielämässä. Vaarojen arvioinnilla ja sen pohjalta tehtyjen toimenpiteiden jälkeen työympäristöstä tulee entistä turvallisempi ja tapaturmat vähenevät huomattavasti.

Takaa työntekijöidesi perusoikeudet ja sitoutat työntekijät paremmin

Hyvistä työntekijöistä kannattaa pitää kiinni. Työturvallisuus on jokaisen ihmisen perusoikeus. Turvallisessa työpaikassa on mukava työskennellä, työhyvinvointi ja viihtyvyys työssä korkeammat. Kun henkilökunta on tyytyväinen työympäristöönsä ja kokee olonsa turvalliseksi työmotivaatio on parempi. Näin voit pitää hyvät työntekijät yrityksesi riveissä. Investointi työturvallisuuteen on investointi yrityksesi tulevaisuuteen. Kun sitoutat hyvät työntekijät, se näkyy työn lopputuloksessa ja näin myös tuottavuudessa. Aloita vaarojen arviointi mahdollisimman pian, jotta takaat työntekijöidesi turvallisuuden sekä hyvinvoinnin työpaikalla.

Ota askel tuottavampaan ja turvallisempaan yritykseen ottamalla meihin yhteyttä!

Sivuston toteutus: Bermuda