TR-mittaajakoulutus

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

TR-mittaus on rakennustyön työturvallisuutta lisäävä havaintomenetelmä. Lakisääteiseen viikkotarkastukseen soveltuva TR-mittaus auttaa ehkäisemään tapaturmia ja tunnistamaan vaaroja. Mittaajakoulutus sisältää TR-mittaamisen perusteet sekä harjoittelua. Kriteerien läpikäynnin tukena käytetään runsaasti havainnollistavaa kuvamateriaalia. Koulutukseen voidaan liittää myös käynti työmaalla. Järjestämme kaikille avoimia TR-mittaajakoulutuksia kolme kertaa vuodessa luokassamme Espoon Suomenojalla. Katso seuraava avoin kurssi koulutuskalenteristamme.

Vaikka työmaan viikkotarkastus onkin päätoteuttajan vastuulla, on myös rakennuttajan tunnettava TR-mittaamisen salat – etenkin jos työmaan TR-indeksille on annettu jokin tavoitetaso. Kuusi aihekokonaisuutta sisältävä TR-kriteeristö päivitetään vuosittain, ja Tapaturva on mukana kriteerien päivittämisessä. 

TR-mittaajakoulutuksessa käydään TR-mittaamisen perusteet ja kriteerit huolellisesti läpi. Pääpaino koulutuksessa on kriteerien ja niiden perusteiden ymmärtämisessä. Koulutuksen jälkeen mittaajalla on myös valmius tulkita eteen tulevia tilanteita turvallisuus edellä. TR-mittaajakoulutukseen voidaan yhdistää myös käytännön harjoitteluaMikäli sopivaa harjoitustyömaata ei ole saatavilla, mittausharjoitteita voidaan tehdä myös koulutustilassa. 

Koulutus kestää yhden työpäivän ja se alkaa klo 8.00 päättyen klo 15.30. 

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Sivuston toteutus: Bermuda