TR-mittarin Kalibrointikoulutus

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

TR-mittarin kalibrointikoulutus on suunnattu kokeneille TR-mittaajille. Kalibroinnin tarkoituksena on kohdistaa huomio todellisten riskien arviontiin sekä turvallisuuden parantamiseen ihanteellisten mittaustulosten saavuttamisen sijaan. Koulutus sisältää lyhyen teoriaosuuden, jonka jälkeen kerrataan jatkuvasti kehittyvät TR-mittauksen kriteerit ja tehdään käytännön harjoituksia. Koulutuksen kesto on noin puoli päivää, mutta tarvittaessa pidämme myös yhden työpäivän mittaisia kalibrointikoulutuksia.

Työturvallisuutta lisäävän TR-mittarin kalibrointikoulutuksen pääpaino ei ole ihanteellisten mittaustulosten saavuttamisessa, vaan todellisten turvallisuustekijöiden arvioinnissa. Mikäli työmaan TR-indeksi on 85 % tai enemmän, voi olla tarpeen varmistaa, että perusasiat ovat muistissa.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Sivuston toteutus: Bermuda