Riskien arviointi -koulutus

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Riskien arviointi -koulutus pitää sisällään riskien arvioinnin teoriaa sekä käytännön harjoittelua työpaikan omissa tiloissa. Riskien arviointi vaatii tietyn ajattelutavan omaksumista, muuten tuloksista tulee helposti pintapuolisia. Koulutuksessa keskitytään näihin asioihin. Riskien arviointikoulutus kestää vähintään yhden päivän, parhaat tulokset saadaan 1,5-2 päivän koulutuksista.

Vakavimmat tapaturmat sattuvat tyypillisesti sattumien summana. Siksi riskien arviointi vaatii tietyn ajattelutavan omaksumista. Koulutuksissa käydäänkin läpi normaalin työn riskit sekä erilaisten harvoin toistuvien työvaiheiden ja erityistilanteiden vaarojen arviointi.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Sivuston toteutus: Bermuda