MVR-kalibrointimittaus

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Maa- ja vesirakennustyön turvallisuutta kehittävä MVR-mittaus on henkilösidonnainen menetelmä. Sen vuoksi työympäristöjen MVR-mittaajat täytyy ajoittain kalibroida. Kalibrointi voidaan suorittaa kalibrointimittauksella, jossa työmaan oma MVR-mittaus tehdään samanaikaisesti Tapaturvan asiantuntijan mittauksen kanssa. Tapaturvan kalibrointimittauksen tavoitteena ei ole mahdollisimman alhaisen MVR-indeksin saaminen, vaan MVR-mittarin oikeanlainen käyttö. Tällöin mittaustulosten oikeellisuuteen voidaan jatkossakin luottaa, eikä ikäviä yllätyksiä synny. Kalibroinnista laaditaan haluttaessa kuvitettu raportti, jonka pohjalta MVR-mittaajan pätevyys voidaan tarvittaessa todentaa.

MVR-kalibrointimittaus tapahtuu yrityksen omalla työmaalla. Tapaturvan asiantuntija ja yrityksen omat mittaajat tekevät samanaikaisesti itsenäisen mittauksen, jonka jälkeen havainnot keskustellaan ruutukohtaisesti yhdessä läpi. Paras tulos saadaan, kun kalibroitavalla työmaalla on erilaisia tilanteita monipuolisesti. Tarvittaessa kalibrointipäivän puitteissa voidaan käydä muutamalla työmaalla.

Hyvä osallistujamäärä on 1-5 henkeä, maksimimäärä 10 henkilöä/kerta.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Sivuston toteutus: Bermuda