Koulutukset

Turvallinen työympäristö luodaan oikeiden menetelmien ja työvälineiden kautta, mutta muutoksen takana on aina asenne. Meille turvallisuus on ajattelutapa, joka kulkee mukana päivästä ja tilanteesta toiseen.

Koulutustemme avulla kasvatamme ymmärrystä ohjeistusten ja lakisäädösten taustalla olevista syistä, mutta pyrimme myös ravistelemaan vanhoja asenteita ja uudistamaan arkipäivän valintoja. Jokainen uusi oivallus on askel kohti turvallisempaa työtä.

Koulutuskalenteri

Tällä sivulla ovat avoimet koulutuksemme. Kysy myös yrityskohtaisia koulutuksiamme. Kaikille avoimen TR-mittauksen peruskoulutuksen järjestämme kolme kertaa vuodessa (helmi-/maaliskuu, touko-/kesäkuu, loka-/marraskuu).

Elmeri⁺ Peruskoulutus

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Elmeri⁺ on työympäristön riskinhallintaa tehostava havaintomenetelmä, jonka avulla voidaan tarkastella sekä työtapoja että työskentely-ympäristöä. Elmeri+ sopii erinomaisesti teollisuuden eri aloille, ja siihen voi tehokkaasti yhdistää myös muita arviointimenetelmiä. Yhden työpäivän mittainen Kriteerikoulutus antaa perustyökalut työympäristön turvallisuuden kohentamiseen. Käytännön tekemiseen paneutuva Menetelmäkoulutus sisältää enemmän harjoittelua ja tehostaa aiemmin opittuja työsuojelun perustietoja. Kaksi koulutusmuotoa voidaan myös yhdistää 1,5 – 2 työpäivää kestäväksi Yhdistelmäkoulutukseksi. Sen myötä tulevat tutuiksi sekä työsuojelun peruskriteerit että käytännön mittausmenetelmät. Lue lisää

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Elmeri⁺ Kalibrointikoulutus

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Elmeri⁺-havaintomenetelmä on tehokas väline työturvallisuuden tarkasteluun sekä työympäristön ja -menetelmien riskien hallintaan. Elmeri⁺ Kalibrointikoulutus soveltuu henkilöille, jotka ovat jo tutustuneet Elmeri⁺-menetelmään esimerkiksi järjestämämme peruskoulutuksen kautta. Kalibrointikoulutus sisältää lyhyen teoriaosuuden, jonka jälkeen menetelmän kriteereitä käydään läpi käytännössä, työympäristössä harjoitellen. Kalibrointikoulutuksen kesto on puolesta päivästä yhteen kokonaiseen työpäivään. Lue lisää

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

TR-mittaajakoulutus

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

TR-mittaus on rakennustyön työturvallisuutta lisäävä havaintomenetelmä. Lakisääteiseen viikkotarkastukseen soveltuva TR-mittaus auttaa ehkäisemään tapaturmia ja tunnistamaan vaaroja. Mittaajakoulutus sisältää TR-mittaamisen perusteet sekä harjoittelua. Kriteerien läpikäynnin tukena käytetään runsaasti havainnollistavaa kuvamateriaalia. Koulutukseen voidaan liittää myös käynti työmaalla. Järjestämme kaikille avoimia TR-mittaajakoulutuksia kolme kertaa vuodessa luokassamme Espoon Suomenojalla. Katso seuraava avoin kurssi koulutuskalenteristamme. Lue lisää

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

TR-mittarin Kalibrointikoulutus

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

TR-mittarin kalibrointikoulutus on suunnattu kokeneille TR-mittaajille. Kalibroinnin tarkoituksena on kohdistaa huomio todellisten riskien arviontiin sekä turvallisuuden parantamiseen ihanteellisten mittaustulosten saavuttamisen sijaan. Koulutus sisältää lyhyen teoriaosuuden, jonka jälkeen kerrataan jatkuvasti kehittyvät TR-mittauksen kriteerit ja tehdään käytännön harjoituksia. Koulutuksen kesto on noin puoli päivää, mutta tarvittaessa pidämme myös yhden työpäivän mittaisia kalibrointikoulutuksia. Lue lisää

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

MVR-mittaajakoulutus

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Maa- ja vesirakennustyön turvallisuutta kehittävä MVR-mittaus sisältää viisi aihekokonaisuutta. Koulutetut mittaajat voivat toteuttaa lakisääteiset viikkotarkastukset MVR-mittarin avulla. MVR-mittaajakoulutus järjestetään ryhmäkoulutuksena, ja ryhmän maksimikoko on 15-20 henkeä. Koulutus voi sisältää käytännön harjoittelua ja se kestää noin yhden päivän. Lue lisää

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Ajokoulutukset

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Monet runsaasti autoilevista ovat saaneet ohjattua harjoitusta ainoastaan autokoulussa, kaikki muu on opittu kantapään kautta. Vaaratilanteet liikenteessä eivät aina johdu omasta ajamisesta, ja ne tulevat eteen yllättäen. Tapaturvan kuljettajakoulutukset sisältävät sekä teoriaa että käytännön tilanteiden harjoittelua. Meillä on runsaasti kokemusta menestyksekkäistä koulutuksista esimerkiksi pelastusalan työntekijöiden, ammattiautoilijoiden sekä työnsä vuoksi muuten paljon matkustavien parista. Tarjoamme kuljettajakoulutusta myös vaativiin erikoistarpeisiin. Räätälöimme ajokoulutukset aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Lue lisää

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Esimiesten koulutuspaketit

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Erityisesti esimiehille tarkoitetut koulutuspakettimme antavat kattavat taidot mm. esimiehen työturvallisuusvastuuseen ja vastuunkantoon, turvallisuuden johtamiseen, perehdyttämiseen ja työnopastukseen sekä tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkintaan. Koulutukset on mahdollista järjestää yksittäin tai sarjana, jolloin tietoja syvennetään muutaman kuukauden välein. Tällöin uuden oppimisen sisäistäminen ja käytäntöön vieminen tehostuu. Esimiesten koulutuspakettien sisältö, käsittelyjärjestys ja painotukset on vapaasti räätälöitävissä. Lisäksi pakettiin voidaan lisätä myös muulle henkilöstölle suunnattuja elementtejä. Työpaikka- ja alakohtaiset painotukset ovat mahdollisia. Lue lisää

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Pelastusalan ja ensihoidon ajokoulutus

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Tapaturva on kehittänyt pelastusalalle sekä ensihoitoon kokonaan uudenlaisen, kattavan ajo-opetusmenetelmän. Valtakunnallinen koulutusmalli kattaa kaikki kevyiden tai raskaiden ajoneuvojen kuljettajat. Vuorokoulutuksen järjestää yksikön esimies tai hänen nimeämänsä henkilö Tapaturvan laatimien materiaalien pohjalta. Vuorokoulutus kehittää ja ylläpitää ajoneuvon käsittelytaitoa, ja se on suunniteltu pidettäväksi 1-2 kertaa vuodessa. 2-4 vuoden välein käytävän erilliskoulutuksen pitää ajokouluttaja, joka on suorittanut Tapaturvan erityisen pelastuslaitoksille ja ensihoitoon laatiman kouluttajakoulutuksen. Lue lisää

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Räätälöidyt koulutukset

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Eikö standardimenetelmistämme löydy juuri omaan tarpeeseesi soveltuvaa koulutusta? Tapaturva räätälöi paljon koulutuksia yritysten tarpeisiin, teoriasta käytäntöön. Olemme myös toimineet apuna oikeanlaisten koulutusmateriaalien laatimisessa. Lue lisää

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Riskien arviointi -koulutus

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Riskien arviointi -koulutus pitää sisällään riskien arvioinnin teoriaa sekä käytännön harjoittelua työpaikan omissa tiloissa. Riskien arviointi vaatii tietyn ajattelutavan omaksumista, muuten tuloksista tulee helposti pintapuolisia. Koulutuksessa keskitytään näihin asioihin. Riskien arviointikoulutus kestää vähintään yhden päivän, parhaat tulokset saadaan 1,5-2 päivän koulutuksista. Lue lisää

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Tapaturvan käytännönläheiset lyhytkoulutukset

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Konkreettiset lyhytkoulutukset on suunnattu käytännön työtä tekeville työntekijöille sekä heidän esimiehilleen. Aiheina voivat olla esimerkiksi putoamissuojainten tai nostoapuvälineiden käyttö ja silmämääräinen tarkastaminen, nostot, henkilönsuojainten käyttö, turvavarttien pitäminen, turvakierrosten tekeminen, työn turvallisuussuunnittelu (TTS) tai motivoiminen työturvallisuuteen. Lyhytkoulutuksen kesto on tyypillisesti 2-3 tuntia aihetta kohden. Koulutuksia voidaan yhdistää isommiksi kokonaisuuksiksi, niitä voidaan pitää osana työsuojelun teemapäivää tai räätälöidä muuten tarpeisiin sopivaksi. Lue lisää

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Tulityökortti

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Järjestämme tulityökorttikursseja pääosin asiakkaan omissa tiloissa eteläisen Suomen alueella. Tulityökorttikouluttajamme toimii paloesimiehen virassa, joten hän osaa kiinnittää paloturvallisuuteen myös laajempaa huomiota. Sammutusharjoitusten vuoksi maksimiosallistujamäärä on 15 henkeä ilman apukouluttajaa. Lue lisää

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Työsuojelun peruskurssi (5 pv)

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Työsuojelun peruskurssit ovat yrityskohtaisia ja suunnattu niin työsuojeluhenkilöstölle kuin esimiehillekin. Koulutuksessa käsitellään eri tahojen työsuojelutehtävät ja työsuojeluvastuut, turvallisuuden johtamisen perusteet, koneturvallisuuden perusasiat alakohtaisesti, työympäristötekijät sekä henkilönsuojaimet. Koulutuksen jaksotus on 3+2 päivää. Lue lisää

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Työsuojelun perusteet (3 pv)

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Työsuojelun perusteet on suunnattu työnjohtajille ja muille esimiehille. Kurssilla käydään läpi mm. työsuojeluvastuut, turvallisuuden johtamisen perusteet sekä alakohtaisesti mm. koneturvallisuutta, työympäristötekijöitä, henkilönsuojaimia ym. esimiehen arkityössään tarvitsemia vastuunkannon tietoja ja taitoja. Pidämme kursseja sekä kaikille avoimina että tilauskursseina. Tyypillisesti kurssit jaksotetaan 2+1 päivään, ja lähipäivien välissä on itsenäisesti suoritettava, oman työpaikan turvallisuuteen liittyvä välitehtävä. Lue lisää

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Työturvallisuuskortti

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Järjestämme avoimia työturvallisuuskorttikoulutuksia satunnaisen säännöllisesti luokassamme Espoon Suomenojalla. Seuraavan avoimen kurssiajankohdan näet koulutuskalenteristamme. Yleisimmin pidämme työturvallisuuskorttikoulutukset asiakkaan omissa toimitiloissa, jolloin sisältöä on mahdollista painottaa tarpeidenne mukaisesti. Tapaturva tarjoaa myös mahdollisuuden työturvallisuuskortin uusimiseen esimieskoulutuksella peruskurssin uudelleen käymisen sijaan. Raskaan liikenteen ammattipätevyyden jatkokoulutusluvan ansiosta työturvallisuuskorttikoulutuksen voi merkitä kauttamme myös Traficomin hyväksymäksi koulutuspäiväksi. Lue lisää

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Ilmaiset verkkokurssit

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Maksuttomilla verkkokursseillamme saat tärkeää turvallisuustietoa hälytysajoneuvojen väistämisestä sekä pelastusteistä. Jämäkät ja selkeät sisällöt on suunniteltu kaikkien tienkäyttäjien turvallisuuden parantamiseksi. Kursseilla pelastusalan asiantuntijat kertovat, kuinka eri hälytysajotilanteissa tulee toimia, ja kuinka hälytysajoneuvoille voidaan turvata mahdollisimman viiveetön eteneminen aiheuttamatta vaaratilanteita. Lue lisää

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Sivuston toteutus: Bermuda