Tapaturva Oy:s svenskspråkiga tjänster

Tag kontakt: Tom Johnsson / fornamn.efternamn@tapaturva.fi

Tapaturva Oy strävar efter att höja våra kunders kunskaper inom arbetssäkerhet och att förbättra deras färdighet att uttnyttja denna kunskap. Vi vet alla att det lönar sig att satsa på säkerheten på arbetsplatsen. Lönsamheten kommer inte så mycket från inbesparingar via minskad sjukfrånvaro som från ökad produktivitet via färre störningar och avvikelser i produktionen av tjänster och produkter. Till våra standardtjänster hör olika utbildningar inom arbetssäkerhet bl.a.

 • Riskbedömning på arbetsplatsen
 • Ledningens och förmannens arbetssäkerhetsansvar och verktyg att hantera ansvaret
 • Arbetssäkerhetskortet
 • Att mäta arbetssäkerhet
 • Säkershetsronder
 • Säkra arbetssätt

Till våra konsultativa tjänster för att hjälpa arbetsplatsen mot noll olycksfall och en säkrare arbetsplats hör bl.a.

 • Planering av arbetsmiljöledningen på arbetsplatsen
 • Planering av riskbedömningsförfarandet på arbetsplatsen
 • Säkerhetsbesiktningar på arbetsplatsen (maskinsäkerhet, kemikaliesäkerhet, intern trafiksäkerhet och säkra förhållanden samt arbetssätt, Elmeri+-, TR-, MVR-mätare)
 • Mätning av underleverantörers arbetssäkerhet och hanteringen av denna
 • Analys av intern trafik och dess säkerhet
 • Utvecklande av utbildningsmaterial som arbetsplatsen själv kan uttnyttja i sitt arbete för att förbättra arbetssäkerheten

Låt oss hjälpa er mot noll olycksfall och en säkrare arbetsplats, tag kontakt: Tom Johnsson fornamn.efternamn@tapaturva.fi

Sivuston toteutus: Bermuda