Työsuojelun peruskurssi (5 pv)

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Työsuojelun peruskurssit ovat yrityskohtaisia ja suunnattu niin työsuojeluhenkilöstölle kuin esimiehillekin. Koulutuksessa käsitellään eri tahojen työsuojelutehtävät ja työsuojeluvastuut, turvallisuuden johtamisen perusteet, koneturvallisuuden perusasiat alakohtaisesti, työympäristötekijät sekä henkilönsuojaimet. Koulutuksen jaksotus on 3+2 päivää.

Koulutuksessa käsitellään mm.:

  • Eri tahojen työsuojelutehtävät ja työsuojeluvastuut
  • Turvallisuuden johtamisen perusteet
  • Riskien arvioinnin perusteet
  • Koneturvallisuuden perusasiat
  • Työympäristötekijät ja altisteet
  • Työterveyshuollon perusasiat
  • Työtapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinta
  • Tilastointi
  • Henkilönsuojaimet
  • Usein yksi päivä on ns. ala- tai työpaikkakohtainen käytännön päivä, jossa keskitytään konkreettisiin ja/tai ajankohtaisiin työsuojeluasioihin (esim. putoamissuojainten käyttö, hengityksen suojaimen tiiveystesti jne.)

Lähipäivien välissä on 2-3 viikon väli, jonka aikana tehdään itsenäisesti oman työpaikan turvallisuuteen liittyvä välitehtävä.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Sivuston toteutus: Bermuda