Kartoitus ja kehittäminen

Jokainen työympäristö on erilainen. Siksi myös työturvallisuuteen vaikuttavat haasteet ja riskit vaihtelevat. Turvallisuuden kehittäminen vaatii paitsi oikeanlaisia toimintatapoja, myös keskittymistä oikeisiin asioihin.

Me kartoitamme työympäristösi tilan huolellisesti ja yksityiskohtaisesti. Autamme ehkäisemään vaaratilanteita ja tunnistamaan riskitekijät. Kun ympäristö on turvallinen, työntekijäsi viihtyvät työssään ja tehokkuus kasvaa. Asiakkaat näkevät turvallisen työympäristönne merkkinä tehokkaasta ja toimitusvarmasta kumppanista.

MVR-kalibrointimittaus

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Maa- ja vesirakennustyön turvallisuutta kehittävä MVR-mittaus on henkilösidonnainen menetelmä. Sen vuoksi työympäristöjen MVR-mittaajat täytyy ajoittain kalibroida. Kalibrointi voidaan suorittaa kalibrointimittauksella, jossa työmaan oma MVR-mittaus tehdään samanaikaisesti Tapaturvan asiantuntijan mittauksen kanssa. Tapaturvan kalibrointimittauksen tavoitteena ei ole mahdollisimman alhaisen MVR-indeksin saaminen, vaan MVR-mittarin oikeanlainen käyttö. Tällöin mittaustulosten oikeellisuuteen voidaan jatkossakin luottaa, eikä ikäviä yllätyksiä synny. Kalibroinnista laaditaan haluttaessa kuvitettu raportti, jonka pohjalta MVR-mittaajan pätevyys voidaan tarvittaessa todentaa. Lue lisää

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

TR-kalibrointimittaus

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Työturvallisuutta lisäävä TR-mittaus on henkilösidonnainen havaintomenetelmä. Tästä syystä työympäristöjen koulutetut TR-mittaajat täytyy ajoittain kalibroida. TR-mittarin kalibrointi tapahtuu kalibrointimittauksella, jossa työmaan oma TR-mittaus tehdään samanaikaisesti Tapaturvan asiantuntijan tekemän mittauksen kanssa. Tapaturvan kalibrointimittauksen tavoitteena ei ole mahdollisimman alhaisen TR-indeksin saaminen, vaan TR-mittarin oikeanlainen käyttö. Tällöin vaarojen tunnistaminen kehittyy, tapaturmat vähenevät ja työskentely-ympäristön kunto kohenee. Kalibroinnista toimitetaan kalibroijan täyttämä TR-lomake, haluttaessa myös kuvitettu raportti. Lue lisää

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Elmeri⁺-kalibrointimittaus

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Työympäristön riskinhallintaa tehostava Elmeri⁺-havaintomenetelmä on kehitetty työympäristön sekä työtapojen tarkasteluun. Koska Elmeri⁺ on henkilösidonnainen menetelmä, on se syytä ajoittain kalibroida. Erillisen kalibrointikoulutuksen lisäksi kalibrointi voidaan toteuttaa myös kalibrointimittauksella. Kalibrointimittauksen jälkeen havaintoja verrataan ja eroista keskustellaan, jotta mittaajien havainnot saataisiin vastaamaan toisiaan. Tällöin työympäristön turvallisuus paranee ja riskinhallinta kehittyy. Lue lisää

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Työympäristön katsastus

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Katsastus antaa selkeän kuvan työympäristön turvallisuustasosta ulkopuolisen silmin. Kertaluontoinen katsastus selvittää työpaikan kehittämiskohteet, ja toistuvien katsastusten avulla saadaan selville kehityksen suunta ja tehokkuus. Katsastus on aiheellinen, mikäli yrityksen työturvallisuuden taso ei ole tiedossa tai jos työpaikalla on sattunut tapaturmia. Katsastukset auttavat myös kehittämään työturvallisuutta ja ennaltaehkäisemään vahinkoja. Katsastus voidaan kohdistaa koko yritykseen, yksittäiseen toimipaikkaan tai osastoon. Se voidaan myös toteuttaa vaiheittain, jolloin kohteeksi valitaan yksi osa-alue kerrallaan. Katsastuksen tulokset raportoidaan sekä käydään läpi suullisesti. Lue lisää

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Räätälöidyt hankkeet

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Tapaturva tarjoaa myös paljon erilaisia yrityksen tarpeisiin räätälöityjä hankkeita. Teemme esimerkiksi selvityshankkeita, kuten tehdasalueen liikenneselvityksiä. Laadimme myös lausuntoja, jotka ovat vaihtoehto, kun haluatte saada tekemällenne suunnitelmalle asiantuntijan tekemän työturvallisuusarvioinnin. Lue lisää

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Riskien arviointi

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Riskien arviointi on syytä tehdä esimerkiksi silloin, kun aloitetaan uusi toiminta tai toiminta-alue, tai jos käyttöön otetaan uusi työmenetelmä tai kone. Arviointi on tarpeen myös, jos edellisestä arvioinnista on kulunut paljon aikaa, on sattunut vakava tapaturma tai jostain muusta syystä työn riskejä ei tunneta riittävän tarkasti. Vaikka kaikkein suurin hyöty riskien arvioinnista saadaan silloin, kun yritys toteuttaa sen itse, voi Tapaturva tehdä arvioinnin tai toimia yrityksen apuna sen tekemisessä. Lue lisää

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Sivuston toteutus: Bermuda