TR-kalibrointimittaus

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Työturvallisuutta lisäävä TR-mittaus on henkilösidonnainen havaintomenetelmä. Tästä syystä työympäristöjen koulutetut TR-mittaajat täytyy ajoittain kalibroida. TR-mittarin kalibrointi tapahtuu kalibrointimittauksella, jossa työmaan oma TR-mittaus tehdään samanaikaisesti Tapaturvan asiantuntijan tekemän mittauksen kanssa. Tapaturvan kalibrointimittauksen tavoitteena ei ole mahdollisimman alhaisen TR-indeksin saaminen, vaan TR-mittarin oikeanlainen käyttö. Tällöin vaarojen tunnistaminen kehittyy, tapaturmat vähenevät ja työskentely-ympäristön kunto kohenee. Kalibroinnista toimitetaan kalibroijan täyttämä TR-lomake, haluttaessa myös kuvitettu raportti.

TR-kalibrointimittaus tapahtuu yrityksen omalla työmaalla. Tapaturvan asiantuntija ja yrityksen omat mittaajat tekevät samanaikaisesti itsenäisen mittauksen, jonka jälkeen havainnot keskustellaan ruutukohtaisesti yhdessä läpi. Paras tulos saadaan, kun kalibroitavalla työmaalla on erilaisia tilanteita monipuolisesti. Tarvittaessa kalibrointipäivän puitteissa voidaan käydä muutamalla eri vaiheessa olevalla työmaalla.

Hyvä osallistujamäärä on 1-5 henkeä, maksimimäärä 10 henkilöä/kerta.

Teemme TR-kalibrointimittauksia myös rakennuttajan tilauksesta.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Sivuston toteutus: Bermuda