Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tapaturva Oy käsittelee pyydettyjä henkilötietoja asiakkuussuhteen hoitamiseksi yritysten ja organisaatioiden kanssa. Henkilötiedot pyydetään asiakkaalta tai asiakkaan yhteyshenkilöltä. Ilman henkilötietoja ja käyttäjädataa emme voisi tuottaa ja toimittaa käyttäjälle palveluitamme. Henkilö- ja käyttäjädataa tarvitaan, jotta tuote- ja palvelutilaukset voidaan käsitellä ja jotta voidaan toteuttaa digitaalisten palveluiden toiminnallisuudet. Käsittelyn oikeusperuste on palveluntuotto- ja tilaussopimuksentäytäntöön paneminen.

Käyttäjä voi tilata ja ostaa tuotteita ja palveluita Tapaturvan asiantuntijalta, tapaturva.fi -sivuston ja verkkokaupan, asiakaspalvelun tai suoraan eri palveluiden kautta. Tilausten yhteydessä keräämme tilauksen toimittamista varten tarpeelliset tiedot. Ostotilanteessa kerätään tyypillisesti seuraavat tiedot:

  • Tilaustiedot, joiden perusteella palvelut toimitetaan asiakkaalle, sisältäen yhteyshenkilön asiakastiedot, nimitiedot, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja tilaajayrityksestä tai yhtiöstä maksamiseen liittyvät tiedot.
  • Käyttäjän tiedot, jonka perusteella digitaalinen sisältö tai palvelu toimitetaan asiakkaalle, sisältäen nimitiedot, sähköpostiosoite.

Asiakasviestit ja uutiskirje

  • Uutiskirjeen tilaajaksi voi ilmoittautua verkkosivullamme. Tietoja käytetään vainuutiskirjeen lähettämistä varten. Uutiskirjeen voi halutessaan peruuttaa sähköpostissa olevan uutiskirjeen perumislinkin kautta. Ilmoittautuminen uutiskirjeen tilaajaksi on mahdollista myös lisätoimintona ilmoittauduttaessa muihin palveluihin ilmoittautumislomakkeen kautta.
  • Tapaturva Laki –palvelusta lähetetään asiakkaan yhteyshenkilön ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin Lakiposti- viesti, jossa kerrotaan asiakkaan seurannassa olevien säädösten muuttumisesta.
  • Tapaturva Laki (kattava) –palvelusta lähetetään säädösmuutosten – tiedote asiakkaan yhteyshenkilön ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin. 

Tapaturva Laki –palvelun käyttäjätilin intranet-linkki/QR-koodi, jonka avulla tilaajan henkilökunta pääsee kirjautumaan web-palveluun ei kerää henkilötietoja.

Tapaturva Oy:n yhteystiedot:

Tapaturva Oy
Osoite: Finnoonlaaksontie 2
02270 Espoo

Y-tunnus: 2056296-7

Sähköposti: tapaturva(at)tapaturva.fi
Yhteyshenkilö: Juha Merjama, p. 040 752 5247; juha.merjama(at)tapaturva.fi


Tietojen säilyttäminen ja luovuttaminen

Tapaturva Oy säilyttää kerättyjä tietoja asiakassuhteen keston tai henkilön palvelun nimettynä käyttäjänä toimimisen ajan. On mahdollista, että tietoja käsittelee Tapaturva Laki –palvelun ylläpitävä ulkopuolinen kuten palveluntarjoaja.

Joihinkin palveluihin käyttäjä voi lisätä omaa sisältöä esimerkiksi muistiinpanoja. Näihin omiin sisältöihin Tapaturva Oy:llä ei ole pääsyä.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää Tapaturva Oy:ltä pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista. Henkilö voi myös vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu).


Henkilötietojen suojaus

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.


Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Tapaturva Oy ei myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa:

  • käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaanlainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
  • voimme luovuttaa laskuja yrityksille, jotka perivät saatavia.

Tietosuojailmoituksen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojailmoitusta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan sisältöön säännöllisesti.

Scroll to Top