Työsuojelun perusteet (3 pv)

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Työsuojelun perusteet on suunnattu työnjohtajille ja muille esimiehille. Kurssilla käydään läpi mm. työsuojeluvastuut, turvallisuuden johtamisen perusteet sekä alakohtaisesti mm. koneturvallisuutta, työympäristötekijöitä, henkilönsuojaimia ym. esimiehen arkityössään tarvitsemia vastuunkannon tietoja ja taitoja. Pidämme kursseja sekä kaikille avoimina että tilauskursseina. Tyypillisesti kurssit jaksotetaan 2+1 päivään, ja lähipäivien välissä on itsenäisesti suoritettava, oman työpaikan turvallisuuteen liittyvä välitehtävä.

Työnantaja ja esimiehet työnantajan sijaisina vastaavat juridisesti työn turvallisesta tekemisestä. Siksi työnjohtajien ja muiden esimiesten tuleekin ymmärtää vastuunsa ja velvoitteensa. Seuraamme lakitapauksia säännöllisesti, ja turhan usein tuomioiden taustalla on esimiehen tietämättömyys omista työsuojeluvelvoitteistaan. Se tuntuu mielestämme oikeusmurhalta, joka voisi uhrille ja omaisille mahdollisesti aiheutuneen kivun ja surun lisäksi olla ehkäistävissä.

Kurssilla käydään läpi esimerkiksi:

  • Työuojeluvastuut ja työnantajan lakisääteiset velvoitteet
  • Turvallisuuden johtamisen perusteet
  • Toimialakohtaisesti esim. TR, MVR tai Elmeri+
  • Koneturvallisuuden perusteet
  • Työympäristötekijöiden perusteet
  • Henkilönsuojaimet
  • Toiminta tapaturman sattuessa

Lopullinen sisältö sovitaan aina tilaajan tarpeiden mukaan.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Sivuston toteutus: Bermuda