Yritys

Tapaturva Oy on työturvallisuuden asiantuntija.

Tapaturvan missiona on vuodesta 2006 asti ollut suomalaisten yritysten työturvallisuuden parantaminen. Meille työturvallisuus tarkoittaa tiedon, taidon ja oikeanlaisen asenteen muodostamaa tapaa toimia kaikissa arjen tilanteissa. Tarjoamme osaamistamme lakiasioissa, teoriatasolla sekä käytännön ratkaisuissa. Me tahdomme jatkuvasti kehittää ymmärrystämme erilaisten työympäristöjen ominaispiirteistä, ja monipuolisen kokemuksemme ansiosta voimmekin soveltaa asiantuntemustamme eri toimialoille. Teillekin.

Tapaturva on käytännön toimija, joka ei keskity ongelmien korjaamiseen vain yleisellä tasolla. Me tarjoamme oikeat ohjeet, menetelmät ja työvälineet vaarojen tunnistamiseen, hallintaan ja vaaratilanteiden minimointiin. Me parannamme työturvallisuutta pintaa syvemmältä.

Kun yritys panostaa työturvallisuuteen, se investoi myös työhyvinvointiin, tuottavuuteen sekä toimitusvarmuuteen. Turvallinen yritys on myös haluttu työnantaja. Haluamme tuoda työturvallisuusajattelun sekä turvallisuustekijöistä puhumisen osaksi työyhteisön jokapäiväistä arkea. Turvallinen työympäristö luodaan yhdessä asiantuntijoiden, esimiesten ja työntekijöiden kesken. Tapaturvan laajan yhteistyö- ja kumppaniverkoston ansiosta kaikkein suurimpiin ja vaativimpiinkin hankkeisiin löytyy aina täsmällistä ja asiantuntevaa apua.

Sivuston toteutus: Bermuda