Riskien arviointi

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Riskien arviointi on syytä tehdä esimerkiksi silloin, kun aloitetaan uusi toiminta tai toiminta-alue, tai jos käyttöön otetaan uusi työmenetelmä tai kone. Arviointi on tarpeen myös, jos edellisestä arvioinnista on kulunut paljon aikaa, on sattunut vakava tapaturma tai jostain muusta syystä työn riskejä ei tunneta riittävän tarkasti. Vaikka kaikkein suurin hyöty riskien arvioinnista saadaan silloin, kun yritys toteuttaa sen itse, voi Tapaturva tehdä arvioinnin tai toimia yrityksen apuna sen tekemisessä.

Tapaturvan asiantuntijat ovat toteuttaneet monipuolisia riskien arviointiprojekteja. Eräs suuremmista projektiesimerkeistä on Helsingin Kampin bussiterminaalien riskien arviointi ennen terminaalien avaamista. Tyypillisesti autamme yksittäisen työpaikan tai työtehtävän riskien arvioinnissa, kun yrityksellä ei itsellään ole tähän aikaa tai osaamista. Meille ei mitkään toimialat ole vieraita.

Riskien arviointi vaatii huolellista tutustumista tehtävään työhön. Tämän vuoksi Tapaturva lähettää yleensä vähintään kaksi asiantuntijaa paikan päälle tutustumaan työskentely-ympäristöön ja seuraamaan työtä. Varsinainen riskien arviointi tehdään toimistotyönä kerätyn materiaalin pohjalta.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Sivuston toteutus: Bermuda