Tapaturva Laki

Tapaturva Laki on helppokäyttöinen sähköinen palvelu, jonka avulla pysyt kartalla yritystäsi koskevasta lainsäädännöstä ja sen muutoksista. Palvelu näyttää kätevästi vain sinua koskevat lait ja asetukset. Bonuksena saat asiantuntijoidemme laatimat säännölliset päivitykset muuttuneista pykälistä. Palvelu toimii verkossa, joten pääset käyttämään sitä ajasta ja paikasta riippumatta. Tapaturva Laki -palvelun saat edulliseen hintaan kerralla koko yrityksesi käyttöön.

Kokeile ilmaiseksi

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Tapaturva Laki on joka yrityksen sähköinen lakikirjasto. Vaikka et tuntisi oloasi kotoisaksi pykälien seassa, löydät palvelusta helposti ja nopeasti kaiken olennaisen pysyäksesi lain turvallisella puolella, tai silloin kun tarvitset tarkempaa tietoa oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi.

 

Seuraavassa muutamia esimerkkejä.

Kaikki työpaikat: Työntekijöiden terveystietojen käsittely

Tiesitkö, että: ”Työntekijöiden terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka näiden tietojen perusteella valmistelevat tai tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä taikka panevat niitä toimeen.” Entä tiesitkö, että tämän lakitekstin tulee olla työntekijöiden nähtävänä kaikilla työpaikoilla?

Siivouspalvelu

”Työnantajan on tunnistettava työssä esiintyvien kemiallisten tekijöiden aiheuttamat vaarat ja arvioitava niistä työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle mahdollisesti aiheutuvat riskit…” Myös tämän säädöksen on oltava kaikkien työntekijöiden nähtävillä. Kun pykälät ovat helposti kaikkien nähtävänä, voivat työntekijät myös itse paremmin ennaltaehkäistä erilaisia vaaroja ja mahdollisia rikkomuksia.

Rakennusurakoitsija

Tunnetko lain nuorista työntekijöistä? ”Työnantajan on huolehdittava siitä, ettei työ ole nuoren työntekijän ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselle vahingoksi ja ettei se vaadi suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin hänen ikäänsä ja voimiinsa nähden on kohtuullista. Sellaisiin töihin, jotka voivat aiheuttaa erityisen tapaturmavaaran tai terveyshaitan tai jotka voivat 1 momentissa mainitulla tavalla olla nuorelle työntekijälle itselleen tai muille vahingoksi, saa käyttää nuorta työntekijää vain asetuksessa säädetyin edellytyksin.”

Ravintola

Tunnetko työaikalain lepoaikoja koskevat määräykset, esimerkiksi tämän? ”Jos työntekijän vuorokautinen yhtäjaksoinen työaika on kuutta tuntia pidempi, eikä työntekijän työpaikallaolo ole työn jatkumisen kannalta välttämätöntä, hänelle on annettava työvuoron aikana säännöllinen vähintään tunnin kestävä tauko, jonka aikana työntekijä saa poistua työpaikaltaan. Taukoa ei saa sijoittaa työpäivän alkuun eikä loppuun.” Tämän ja monet muut asiat tarkistat helposti Tapaturva Laista.

Miksi Tapaturva Laki?

  • Verkkopalvelu on aina käytettävissä, ajasta ja paikasta riippumatta.
  • Säädökset ovat aina ajan tasalla – toisin kuin painetuissa versiossa.
  • Suodatettu näkymä näyttää vain sinua koskevat lait – et eksy pykäläviidakkoon.
  • Säännöllinen uutiskirje joka muistuttaa sinua muutoksista
  • Edullinen hinta
  • Koko henkilökunnan käyttöön – huolehdit samalla myös lakien nähtävänäpidettävyysvelvoitteesta.

”Työnantaja tai 7 §:ssä tarkoitettu henkilö taikka näiden edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö tässä laissa tai sen nojalla annetussa säädöksessä säädetyn (..) tämän lain nähtävänä pitämisen on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, työturvallisuus­rikkomuksesta sakkoon.”

Mihin työturvallisuuslaki velvoittaa jokaista työnantajaa?

Tiesitkö, että työturvallisuuslain mukaan työturvallisuuteen liittyvien lakien ja säännösten pitää olla työntekijöiden nähtävänä? Tämä velvoite koskee kaikkia yrityksiä, joilla on palkattua työvoimaa. Luonnollisesti nähtävänä pidettävien lakien ja säännösten tulee olla esillä ajantasaisina.

Tämän velvoitteen täyttämistä valvovat työsuojeluviranomaiset.

Sivuston toteutus: Bermuda