Esimiesten koulutuspaketit

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Erityisesti esimiehille tarkoitetut koulutuspakettimme antavat kattavat taidot mm. esimiehen työturvallisuusvastuuseen ja vastuunkantoon, turvallisuuden johtamiseen, perehdyttämiseen ja työnopastukseen sekä tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkintaan. Koulutukset on mahdollista järjestää yksittäin tai sarjana, jolloin tietoja syvennetään muutaman kuukauden välein. Tällöin uuden oppimisen sisäistäminen ja käytäntöön vieminen tehostuu. Esimiesten koulutuspakettien sisältö, käsittelyjärjestys ja painotukset on vapaasti räätälöitävissä. Lisäksi pakettiin voidaan lisätä myös muulle henkilöstölle suunnattuja elementtejä. Työpaikka- ja alakohtaiset painotukset ovat mahdollisia.

Esimerkiksi työturvallisuuslainsäädäntö, työnantajan työsuojeluvastuut, turvallisuuden johtaminen, opastaminen ja perehdyttäminen sekä tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinta ovat perusasioita, jotka työnantajan eli esimiehen tulee hallita. Tapaturvan kursseilla lähdetään myös esimieskoulutuksissa tyypillisesti liikkeelle kysymyksestä ”miksi työturvallisuudesta vouhotetaan?” Kun esimies ymmärtää vastauksen tähän kysymykseen, on muiden asioiden omaksuminen helpompaa.

Koulutukset on suunnattu erityisesti esimiehille, mutta myös muut toimihenkilöt sekä luottamushenkilöt hyötyvät sisällöstä.

Edellä olleiden aiheiden jälkeen on hyvä lähteä syventämään esimiesten konkreettista työsuojelutietämystä: mikäli esimies ei tiedä mikä on vaarallista tai mikä on oikea työn tekemisen tapa, hän ei pysty myöskään valvomaan ja tarvittaessa puuttumaan turvattomaan työhön.

Erilaiset koulutussisällöt on myös mahdollista järjestää sarjana, jolloin tietoja syvennetään esimerkiksi kuuden kuukauden tai vuoden välein. Tällöin uuden oppimisen sisäistäminen ja käytäntöön vieminen tehostuu.

Esimiesten koulutuspakettien sisältöä, käsittelyjärjestystä ja painotuksia voidaan muokata toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Sivuston toteutus: Bermuda