Työympäristön katsastus

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Katsastus antaa selkeän kuvan työympäristön turvallisuustasosta ulkopuolisen silmin. Kertaluontoinen katsastus selvittää työpaikan kehittämiskohteet, ja toistuvien katsastusten avulla saadaan selville kehityksen suunta ja tehokkuus. Katsastus on aiheellinen, mikäli yrityksen työturvallisuuden taso ei ole tiedossa tai jos työpaikalla on sattunut tapaturmia. Katsastukset auttavat myös kehittämään työturvallisuutta ja ennaltaehkäisemään vahinkoja. Katsastus voidaan kohdistaa koko yritykseen, yksittäiseen toimipaikkaan tai osastoon. Se voidaan myös toteuttaa vaiheittain, jolloin kohteeksi valitaan yksi osa-alue kerrallaan. Katsastuksen tulokset raportoidaan sekä käydään läpi suullisesti.

Katsastusten avulla voidaan myös järjestää toimipisteiden tai osastojen välisiä työturvallisuuskilpailuja.

Käytämme katsastusmenetelminä mm. työympäristön havaintomenetelmiä (Elmeri⁺, TR, MVR), työntekijöiden haastatteluita sekä turvallisuusjohtamisen arviointimenetelmiä. Kirjallisen raportin lisäksi katsastuksesta saa välittömän suullisen palautteen, jonka avulla turvallisuutta voidaan kehittää. Varsinainen raportti toimitetaan n. 2 viikon kuluttua katsastuksesta.

Alihankkijoiden turvallisuustasoa voidaan tarvittaessa arvioida UPA-menettelyn avulla.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Sivuston toteutus: Bermuda