Tapaturvan käytännönläheiset lyhytkoulutukset

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Konkreettiset lyhytkoulutukset on suunnattu käytännön työtä tekeville työntekijöille sekä heidän esimiehilleen. Aiheina voivat olla esimerkiksi putoamissuojainten tai nostoapuvälineiden käyttö ja silmämääräinen tarkastaminen, nostot, henkilönsuojainten käyttö, turvavarttien pitäminen, turvakierrosten tekeminen, työn turvallisuussuunnittelu (TTS) tai motivoiminen työturvallisuuteen. Lyhytkoulutuksen kesto on tyypillisesti 2-3 tuntia aihetta kohden. Koulutuksia voidaan yhdistää isommiksi kokonaisuuksiksi, niitä voidaan pitää osana työsuojelun teemapäivää tai räätälöidä muuten tarpeisiin sopivaksi.

Koulutukset soveltuvat myös hyvin esimerkiksi hankkeiden käynnistysvaiheeseen, osaksi perehdytystä tai työnopastajien koulutukseen. Niitä voidaan pitää myös osana työsuojelun teemapäivää.

  • Aiheina voivat olla esimerkiksi:
  • Putoamissuojainten tai nostoapuvälineiden käyttö ja silmämääräinen tarkastaminen
  • Nostot
  • Henkilönsuojainten käyttö
  • Turvavarttien pitäminen
  • Turvakierrosten tekeminen
  • Työn turvallisuussuunnittelu (TTS)
  • Työsuojelutarkastaja tulee, mitä se tarkoittaa
  • Motivoiminen työturvallisuuteen jne.

Koulutuksissa mennään paikoin hyvinkin syvälle yksityiskohtiin, jotta ymmärrys esimerkiksi ohjeiden syistä – ja samalla motivaatio niiden noudattamiseen – kasvaa. Monet eivät esimerkiksi tiedä, miksi nostotaljat pitää varastoida ja säilyttää pystyasennossa. Niissä on tyypillisesti kitkajarrut, ja vaaka-asennossa jarrupinnoille voi valua öljyä. Näin ollen laitteesta voi väärässä asennossa säilytettynä tulla hengenvaarallinen.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Sivuston toteutus: Bermuda