Tulityökortti

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Järjestämme tulityökorttikursseja pääosin asiakkaan omissa tiloissa eteläisen Suomen alueella. Tulityökorttikouluttajamme toimii paloesimiehen virassa, joten hän osaa kiinnittää paloturvallisuuteen myös laajempaa huomiota. Sammutusharjoitusten vuoksi maksimiosallistujamäärä on 15 henkeä ilman apukouluttajaa.

Tulitöiden turvallisuustutkinto on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hyväksymä tutkinto, jolla varmistetaan, että tulityöntekijällä ja tulityöluvan myöntäjällä on riittävä tieto tulityöturvallisuudesta.

Tulityökurssin sisältö

  • Tulityöt turvallisesti
  • Vastuut ja velvollisuudet
  • Tulityön vaarojen tunnistaminen
  • Turvatoimet eri toimintaympäristöissä
  • Toiminta onnettomuustilanteessa
  • Harjoitus: alkusammutus
  • Kurssikoe

Tulityökortti on voimassa viisi vuotta.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Sivuston toteutus: Bermuda