Betoniteollisuus/Työsuojelun perusteet (3 pv) Oulussa

970 eur

Ilmoittaudu

Betoniteollisuudessa työskenteleville suunnattu Työsuojelun perusteet-kurssi.
Koulutuspaikka: Oulu
21.1.2020, 22.1.2020 ja 11.2.2020

Kouluttajina toimivat: Tom Johnsson ja Juha Merjama.

Koulutus antaa valmiudet käytännön työsuojelutoimintaan. Kurssin käytyäsi ymmärrät työsuojelun merkityksen työpaikan menestystekijänä. Sinulla on perustiedot työturvallisuudesta ja omasta roolistasi sekä valmiudet edistää työturvallisuutta yhteistyössä.

Tapaturva Oy on toiminut yli 10 vuoden ajan betonialan työturvallisuuskilpailun asiantuntijatahona. Meillä on alan työturvallisuushaasteista vankka kokemus. Koulutuksessa käymme läpi työturvallisuuden asioita, betoniteollisuuden näkökulmasta.

 1. päivä (21.1.2020)
 • Sujuvaa työskentelyä turvallisuutta johtamalla
 • Lainsäädännön vaatimukset ja vastuut
 • Tehtävät turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi yhteistyössä
 • Välitehtävä: Työsuojelun toimintaohjelma tai kehittämissuunnitelma omalle työpaikalle
 1. päivä (22.1.2020)
 • Riskien arviointi ja hallinta
 • Työn turvallisuussuunnittelu
 • Turvallisuustilanteen seuranta ja viestintä, esim. turvallisuushavainnot ja -keskustelut
 • Jatkuva oppiminen ja kehittäminen
 1. päivä (11.2.2020)
 • Välitehtävän esittäminen
 • Työympäristön terveysvaarat
 • Työvälineiden käyttö ja kunnon varmistaminen
 • Varautuminen häiriötilanteisiin, esim. pelastautumisen suunnittelu ja harjoittelu
 • Tapaturmista, vaaratilanteista ja turvallisuushavainnoista oppiminen
 • Tehtäväni työpaikalla kurssin jälkeen

Valmistautuminen kurssiin:

Keskustele esimiehesi kanssa, mitä työturvallisuuden ja -terveyden kehittämistarpeita työpaikallanne on. Valitkaa yhdessä aihe, joka soveltuu välitehtäväksi.

970 eur

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu tähän koulutukseen

 • 1. Yhteyshenkilö

  Ilmoittajan tiedot sekä laskutustiedot.
 • Peruutusehdot
 • 2. Koulutukseen osallistujat

  Lisää kenttiä saat painamalla +-nappia kentän vieressä.
 • Osallistujan nimi 
Sivuston toteutus: Bermuda