Tilaus

TR-mittaajakoulutus
MVR-mittaajakoulutus

 8 h  1 900 €

Sitä saat, mitä mittaat. Ja pahimmillaan mittaat sataa prosenttia, mutta löydät silti itsesi syytettynä työturvallisuusrikoksesta.

Kerron tässä nyt salaisuuden: mittaamisen idea on löytää mahdolliset puutteet, jotta ne saa hoidettua kuntoon. Jos mittaaja ei havaitse puutetta tai tulkitsee puutteen väärin, voi käydä niin kuin alussa mainittiin: syyte siitä seuraa ja äidin kyyneleet.

Tarkka mittaaja on kultakimpaleen arvoinen työnantajalleen – siksi mittaajakoulutus!

TR- ja MVR -mittarit ovat rakennustyön turvallisuuden havaintomenetelmiä, joilla hoidetaan lakisääteinen työmaan viikkotarkastus.


TR (TalonRakennus)- ja MVR (Maa- ja VesiRakennus) -mittareiden kriteerit elävät jatkuvasti muuttuvan lainsäädännön ja esim. työsuojeluviranomaisen tulkintojen myötä.

Koulutuksen pääpaino on mittaamisen teorian ja etenkin havainnointikriteerien läpikäymisessä. Kouluttajamme osaavat myös perustella miksi kriteerit ovat niin kuin ne ovat.

Koulutuksessa käydään läpi eri työvaiheiden töitä kuvien ja videoiden avulla. Jos koulutus toteutettaisiin työmaalla, olisi nähtävillä vain sen päivän tilanne ja moni asia jäisi oppimatta.

TR-mittaamisesta on myös oma versio rakennuttajalle. Kysy lisää!

Oletko jo kokenut TR-mittaaja? Katso koulutus kokeneille mittaajille.

Scroll to Top