Tilaus

Utbildning på svenska

 från 4 h  från 1 450 €

Vi har hört historier från våra kunder om att arbetsmiljöutbildaren ANTINGEN KAN innehållet ELLER kan svenska – men inte vardera. Sådana utbildninar är mest motbjudande och bidrar inte till att göra arbetarskyddet till en glad och viktig sak!

På Tapaturvas utbildningar har utbildaren svenska som modersmål och utbildarens huvuduppgift är ämnet som behandlas på utbildningen. Du har kanske mött någon av dessa utbildare på dessa kurser – alltså på kurser där utbildaren både talar svenska OCH kan sin sak.


Vi kan erbjuda substanskunskap inom arbetsmiljöområdet på svenska.
Vi anpassar gärna våra tjänster enligt branch och kundspecifika krav för att säkra genomslagskraften.

I våra standardtjänster på svenska ingår bl.a. följande ämnesområden:
– Att leda arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen
– Chefen och arbetsmiljöarbetet
– Riskbedömning
– Yrkeshygien
– Arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen
– Arbetssäkerhetskortet®
– Skyddsronder och säkerhetsbesiktningar inkl. TR, MVR, Elmeri+
– Säkra arbetssätt
– Arbetsmiljöarbetet tillsammans med underleverantörer
– Branschspecifika bl.a. inom byggverksamhet och industri (metall, kemi, di-isocyanater, livsmedel, trä, …)
– Utbildningsmaterial och säkerhetsinstruktioner som arbetsplatsen själv använder i sitt arbetsmiljöarbete

Låt oss hjälpa er mot noll olycksfall och en hälsosammare arbete, tag kontakt:
Tom Johnsson tom.johnsson@tapaturva.fi

Scroll to Top