Tilaus

Teollisen työympäristön turvallisuushavainnointi Elmeri+ ‑menetelmällä

 8 h  2 100 €

Tuntuuko, että työ ja työympäristö on täynnä vaaroja? Tapaturmia ja vaara-tilanteita sattuu eikä niitä saa estettyä nykyisin keinoin?

Olisiko aika aloittaa systemaattinen työympäristön havainnointi? Itse suosimme Työterveyslaitoksella alkurääkäisynsä 2000-luvun taitteessa tehnyttä Elmeri+ -menetelmää.

Käytämme E+:aa mm. betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailussa ja mielellämme jaamme osaamistamme muillekin.


Elmeri+ on työympäristön havaintomenetelmä, jonka vakioidut kriteerit taipuvat ’vähän alalle kuin alalle’. Itse olemme käyttäneet E+:aa mm. betoni-, elintarvike- ja metalliteollisuudessa, asfalttiasemilla sekä ruumiinavauksissa.

Elmeri+ koostuu 6 pääkohdasta, joissa yhteensä 14 alakohtaa (betoniteollisuuden versiossa 15 alakohtaa):
Työskentely
Ergonomia
Koneet ja välineet
Liikkumisturvallisuus
Järjestys- ja siisteys
Työympäristötekijät

Koulutuspäivän aikana avaamme menetelmän käytön sekä kriteerit. Koska käytämme itse menetelmää aktiivisesti, osaamme myös kertoa sudenkuopista, joihin ei kannata astua.

Kriteerejä harjoitellaan kuvien ja videoiden avulla sekä mahdollisuuksien mukaan myös tuotannossa.

Parhaan lopputuloksen saa, jos koulutettaville pidetään n. 2vko-2kk sisällä peruskoulutuksesta erillinen n. 4 h käytännön osio, jossa keskitytään mittaamiseen ja mittauksissa esiin tulleisiin haasteisiin. Tämä eri tarjouksen mukaan.

Scroll to Top