Elmeri⁺ Peruskoulutus

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Elmeri⁺ on työympäristön riskinhallintaa tehostava havaintomenetelmä, jonka avulla voidaan tarkastella sekä työtapoja että työskentely-ympäristöä. Elmeri+ sopii erinomaisesti teollisuuden eri aloille, ja siihen voi tehokkaasti yhdistää myös muita arviointimenetelmiä. Yhden työpäivän mittainen Kriteerikoulutus antaa perustyökalut työympäristön turvallisuuden kohentamiseen. Käytännön tekemiseen paneutuva Menetelmäkoulutus sisältää enemmän harjoittelua ja tehostaa aiemmin opittuja työsuojelun perustietoja. Kaksi koulutusmuotoa voidaan myös yhdistää 1,5 - 2 työpäivää kestäväksi Yhdistelmäkoulutukseksi. Sen myötä tulevat tutuiksi sekä työsuojelun peruskriteerit että käytännön mittausmenetelmät.

Elmeri⁺:n kuusi aihekokonaisuutta sisältävät 14 eri alakohtaa.

Yhden työpäivän mittainen Peruskoulutus antaa perustyökalut työympäristön turvallisuuden kohentamiseen. Koska kriteerit käydään läpi perustellen, voidaan Elmeri⁺ Peruskoulutusta hyvin pitää myös työympäristön turvallisuuden peruskoulutuksena.

Peruskoulutuksen jatkoksi voidaan lisätä 0,5-1 työpäivän mittainen käytännön harjoittelu omassa työympäristössä. Tilaisuuden voi toteuttaa joko heti peruskoulutuksen tai lyhyen omaehtoisen harjoittelun jälkeen. Käytännön harjoittelun tarkoituksena on auttaa teorian siirtämisessä käytäntöön ja varmistaa, että tulkinnat ovat turvallisella pohjalla.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö
Päivi Sihvonen
Asiakkuuspäällikkö
040 537 2975

Sivuston toteutus: Bermuda