Mari Kuukkula

Kokemus ja osaaminen

Työturvallisuus- ja ympäristöjohtamisen asiantuntijatyöt v. 2005 alkaen

Koulutus ja työpaikat

 • Diplomi-insinööri 2010
  Tampereen teknillinen yliopisto, ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelma
  (turvallisuustekniikka)
 • Insinööri (AMK) 2001
  Lahden ammattikorkeakoulu, ympäristötekniikka
 • Vanhempi asiantuntija
  Tapaturva Oy
  8/2018 =>
 • Tarkastaja
  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue, Tampere
  Teollisuus ja alkutuotanto
  11/2013 – 7/2018
 • Turvallisuuspäällikkö ja HSE-insinööri
  Metso Paper Oy, Jyväskylä (paperi- ja kartonkikoneiden valmistus)
  1/2011 – 12/2013
 • EHS Coordinator
  Scott Health & Safety Oy, Vaasa (henkilönsuojaintehdas)
  4/2010 – 12/2010
 • Nuclear Island Health & Safety Engineer
  Areva NP SAS ja Respolar Oy, Eurajoki (Olkiluoto 3 -rakennustyömaa)
  11/2005 – 4/2010

Esimerkkejä hankkeista, jotka Mari tehnyt tai ollut mukana

 • Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailu, Betoniteollisuus ry, 2018 =>
  – kilpailun arviointikäynnit, n. 10 – 30 tehdasta vuosittain
  – arviointimenetelmät: Elmeri+, Tapaturvan turvallisuuden johtamisen menetelmä
 • Rakennusyrityksen sisäinen työturvallisuuskilpailu
  – n. 10 työmaata yhtenä vuonna
  – arviointimenetelmänä TR-mittari ja Tapaturvan turvallisuuden johtamisen menetelmä
 • Riskien arviointeja, turvallisuusselvityksiä, mm.:
  – kunnan tekniset toiminnot
  – yritysten sisäiset selvitykset, esim. metalliteollisuus, työvälineiden myynti ja huolto, kaupan alan jakelukeskukset, betoniteollisuus
 • Työturvallisuuden johtamisen kehityshankkeet
  – mm. talotekniikka, laivan kalustus, betoniteollisuus
  – esim. lainsäädännön vaatimustenmukaisuuden arviointi, vastuut ja tehtävät, riskien arviointi, toimintaohjelma, pelastussuunnittelu

Esimerkkejä Marin pitämistä koulutuksista

 • Työturvallisuuden johtaminen (1 pv)
 • Elmeri+ (1 pv)
 • Riskien arviointi (0,5 – 1 pv)
 • Vaarojen tunnistaminen, harjoittelu (1 h – 1 pv)
 • Työturvallisuuskortti ja myös kurssinjohtajien täydennyskoulutus
 • Työsuojeluyhteistoiminta (0,5 pv)

Esimerkkejä Marin tekemistä oppaista ym. materiaaleista

 • Tapaturva Laki -palvelun ylläpito
 • Urakoitsijan/toimittajan työturvallisuusjohtamisjärjestelmä (tekeillä)

Päivitetty 5/2024

Scroll to Top