Juha Merjama

Kokemus ja osaaminen

Työsuojelutyötä jo vuodesta 1998

Koulutus ja työpaikat

 • Diplomi-insinööri 1999
  Teknillinen korkeakoulu, Konetekniikka
  (valmistustekniikka ja logistiikka)
 • Yrittäjä, toimitusjohtaja
  Tapaturva Oy
  9/2006 =>
 • Projektipäällikkö
  3T Ratkaisut Oy
  1/2003 – 8/2006
 • Tutkimusinsinööri
  Työterveyslaitos, Työturvallisuusosasto, Logistiikan toimintalinja
  4/1998 – 12/2002
  Toimintalinjan vetäjä 9/2001 – 12/2002

Esimerkkejä hankkeista, jotka Juha tehnyt tai ollut mukana

 • Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailu, Betoniteollisuus ry, 2009 =>
  – 50-70 tehdasta /vuosi
  – kilpailun arviointikäynnit (25-50 % vuosittaisista käynneistä)
  – arviointimenetelmät: Elmeri+, Tapaturvan turvallisuuden johtamisen menetelmä
 • Asfalttialan työturvallisuuskilpailu, Infra ry, 2015 =>
  – levitystyömaat
  – n. 5 levitystyömaata, joka toinen vuosi
  – arviointimenetelmä: Asfalttimittari/levitystyö
 • Rakennusyrityksen sisäinen työturvallisuuskilpailu
  – n. 50 työmaata
  – 2 vuotta (kisavuosi ja seuranta)
  – arviointimenetelmänä TR-mittari ja Tapaturvan turvallisuuden johtamisen menetelmä
 • Asfalttimittarin uudistaminen, Infra ry
  – vanha mittari uudistettiin kokonaan: muodostettiin kaksi erillistä mittaria (levitystyö ja asfalttiasemat), arviointikriteerit ja havaintokohteet määritettiin uudestaan
 • Riskien arviointeja, turvallisuusselvityksiä, mm.:
  – THL, oikeuslääketiede /obduktioteknikoiden vaarat
  – Automaattimetro
  – Kampin bussiterminaalit
  – yritysten sisäiset selvitykset, esim. betoniteollisuus, laivanrakennus, terästeollisuus, CO2-linja…
 • TR- ja MVR-kalibrointi- ja viikkomittauksia, isoimmat n. 2000 merkintää/kierros
  – tyypillinen kalibrointimittaus n. 2-3 kk välein työmaan keston ajan
 • Trukinkuljettajan testausmenetelmä esihenkilöille (mittaa ammattitaitoa, ei pelkkää ajotaitoa)
 • Ajokouluttajien koulutusjärjestelmä, pelastusala ja ensihoito
 • Useita eri yritysten sisäisen liikenteen ja logistiikan suunnitelmia

Esimerkkejä Juhan pitämistä koulutuksista

 • Työsuojelun peruskurssi (5 pv)
 • Työnantajan vastuut (1 pv)
 • Työnantajan vastuut rakennustyössä, aliurakoitsijat (3 h)
 • Turvallisuuden johtaminen (1-2 pv)
 • Rakennuttajan lakisääteiset työsuojelutehtävät (4h – 1 pv)
 • TR-peruskurssi (1 pv)
 • TR-jatkokurssi (1 pv)
 • MVR-mittaus (1 pv)
 • Elmeri+ (1-2 pv)
 • Riskien arviointi (1-2 pv)
 • Korkealla työskentely (4 h)
 • Nostot rakennustyössä (1 pv)
 • Kapeat kaivannot (2-4 h)
 • Miksi työturvallisuus (2 h)
 • Turvavartti, aloituskoulutus työnjohdolle ja keskijohdolle (2 h)
 • Erilaisia täsmäkoulutuksia, kesto 1-4 h
  – kohderyhmänä esim. ensihoidon kenttäjohto, betonityönjohtajat, rakennuttajat…
 • Työturvallisuuskortti (vuodesta 2003), toimialakohtaiset pätevyydet

Esimerkkejä Juhan tekemistä oppaista ym. materiaaleista

 • Raksapakka (vuodesta 2007, n. 30 000 myytyä pakkaa, 84 s.)
 • Tehdaspakka (90 s.)
 • Alamiesohje (20 s.)
 • Pneumaattinen kuorman purku: BULK-kuormat (12 s.)
 • Pelastusalan ajokoulutus (20 s.)
 • Asfalttimittari, levitystyömaat (18 s.)
 • Verkkokursseja:
  – Hälytysajon turvallisuus
  – Hälytysajoneuvon väistäminen
  – Pelastustiet
  – Kampin bussiterminaalien koulutusmateriaali
 • Ajoneuvojen työturvallinen sijoittaminen tehtäväpaikalla (ATSI), pelastusala
 • Työturvallisuuskeskuksen oppaita:
  – Siisteys ja järjestys tehtaalla (6 s.)
  – Sisäinen liikenne tuotantolaitoksissa (28 s.)
  – Sähkötöiden turvallisuusohje (37 s.)
  – Turvallinen trukkityö (24 s.)
  – Turvallisesti kemianteollisuudessa
  – Turvallisesti raksalla (14 s.)
  – Työskentely säiliöissä ja suljetuissa tiloissa (20 s.)
  – Vaaratilanteiden ja työtapaturmien tutkinta (16 s.)

Päivitetty 5/2024

Scroll to Top