Tilaus

Riskien arviointi

 alk. 3 500 €

Vaaratekijät tulee tunnistaa ja lähtökohtaisesti poistaa. Jos poistaminen ei onnistu, niin sitten pitää arvioida, voidaanko vaaran kanssa elää eli määritetään riski. Näin sanoo Työturvallisuuslain 10§ – ehkä keskeisin pykälä koko laissa.

Usein riskien arviointi ei onnistu omin voimin. Päätä ei kannata hakata seinään, vaan pyytää apua – joskus jo pienikin tönäisy oikeaan suuntaan jelppaa.


Muistathan, ettei riskitasojen määrittämisellä vielä pötkitä pitkälle. Vasta toimenpiteet vaarojen poistamiseksi tai pienentämiseksi parantavat turvallisuutta.

Riskien arviointi toimenpiteineen onkin dokumentti, joka on työnantajalla oltava hallussaan ja joka tulee pyydettäessä esittää viranomaiselle.

Se ei riitä, että riskien arviointi on olemassa – myös riskien arvioinnin sisältöä eli laatua valvotaan.

Jos riskien arviointi tuntuu liian raskaalta prosessilta, voidaan liikkeelle lähteä kevyemminkin. Meidän kielessämme puhutaan tällöin vaarojen arvioinnista tai havainnoinnista. Kysy lisää!

Scroll to Top