Tilaus

Työpaikkaa koskettavat työturvallisuuden lait -selvitys

 alk. 250 €

Kysyttäessä ’toimitko sinä lakien mukaisesti’ on vastaus yleensä hämmentynyttä nyökyttelyä. Ja niin pitääkin. Mutta jatkokysymykseen ’mitkä lait työpaikkaanne koskettavat tai ylipäätään – montako näitä säädöksiä on’ on jo huomattavan vaikea. Kanna siinä sitten työsuojeluvastuusi…

Tapaturva Laki -palvelussa on mahdollista luoda työpaikalle lainsäädännön seurantalista. Usein tämä ei onnistu omin voimin, me tapaturvalaiset autamme listan luomisessa palveluna.

Näitä lakeja ja asetuksia on muuten melko liuta: nähtävänä pidettäviäkin 60-70 ja muita turvallisuuden säädöksiä päälle vielä n. 100.


Käymme läpi haastatteluna ja dokumentteja tarkastellen työturvallisuuden kaikki aihealueet (esim. työterveyshuolto, kemikaaliluettelo, meluntorjunta, työn turvallisuusohjeet). Osa aiheista on suoraan lakisääteisiä, osa on ”rivien välissä” lainsäädännössä. Esimerkiksi vastuu- ja tehtävämatriisia ei lainsäädäntö vaadi, mutta käytännössä kunkin tulee tietää vastuunsa ja niihin liittyvät tehtävät. Erityisen tärkeää vastuiden ymmärtäminen on esihenkilönä toimiville.

Jos on tarpeen arvioida jonkin aihealueen vaatimustenmukaisuutta tarkemmin, tämä voidaan tehdä esimerkiksi Tapaturva Laki-palvelun vaatimustenmukaisuuden arvioinnin toimintoa hyödyntäen. Jos läpikäydyissä asiakirjoissa käy ilmi kehitettävää, voimme olla apuna tässäkin. Näistä töistä teemme mielellämme erilliset tarjoukset.

Scroll to Top