Tapaturvan palvelut – yhdessä olemme enemmän!

Tuntemattoman sotilaan Rokan Anttia mukaellen ’mis sie tarviit oikei hyvvää asiantuntijaa, täs siul on sellane’. Jos siis etsit luotettavaa kumppania pitkäaikaiseen suhteeseen tai kaipaat vain lyhytaikaisempaa seuraa, etsintäsi on päättynyt.

Meitä tapaturvalaisia on keitetty useissa liemissä – mm. nykytilanteen kartoitus, koko toimialan työturvallisuuskilpailu, perinteinen riskien arviointi, työturvallisuusmittarin kalibrointi, koulutusmateriaalin tekeminen tai ostettavan yrityksen työturvallisuustilanteen määrittäminen. Siinä esimerkkejä tekemisistämme.

Katso alta esimerkkejä tehtävistämme. Lista ei kuitenkaan ole lähellekään kattava, kysy siis ihmeessä lisää!

Työympäristön vaarojen havainnointi

Työpaikkasokeus lienee tuttu termi – sehän tarkoittaa sitä, ettei omassa tutussa ympäristössä havaitse enää kaikkia niitä vaaroja, joita siellä on.

Ulkopuoliset silmät näkevätkin paljon sellaista, joita itse ei enää näe. Kuvittelepa kuinka paljon ulkopuoliset JA harjaantuneet silmät näkevätkään…

Lue lisää →
 alk. 800 €

Työympäristön vaarojen havainnointi

Työympäristön vaarojen havainnointi
Havainnointi voidaan tehdä otosmaisesti, yleisluonteisesti tai keskittyen johonkin tiettyyn työtehtävään tai työpisteeseen. Työn laajuus riippuu siis tarpeesta ja työpaikan koosta.

Työn tuloksena saadaan kuvitettu raportti.

Vaarojen havainnointi on suunnattu käytännössä kaikille muille toimialoille kuin rakentamiseen.

Riskien arviointi

Vaaratekijät tulee tunnistaa ja lähtökohtaisesti poistaa. Jos poistaminen ei onnistu, niin sitten pitää arvioida, voidaanko vaaran kanssa elää eli määritetään riski. Näin sanoo Työturvallisuuslain 10§ – ehkä keskeisin pykälä koko laissa.

Usein riskien arviointi ei onnistu omin voimin. Päätä ei kannata hakata seinään, vaan pyytää apua – joskus jo pienikin tönäisy oikeaan suuntaan jelppaa.

Lue lisää →
 alk. 3 500 €

Riskien arviointi

Muistathan, ettei riskitasojen määrittämisellä vielä pötkitä pitkälle. Vasta toimenpiteet vaarojen poistamiseksi tai pienentämiseksi parantavat turvallisuutta.

Riskien arviointi toimenpiteineen onkin dokumentti, joka on työnantajalla oltava hallussaan ja joka tulee pyydettäessä esittää viranomaiselle.

Se ei riitä, että riskien arviointi on olemassa – myös riskien arvioinnin sisältöä eli laatua valvotaan.

Jos riskien arviointi tuntuu liian raskaalta prosessilta, voidaan liikkeelle lähteä kevyemminkin. Meidän kielessämme puhutaan tällöin vaarojen arvioinnista tai havainnoinnista. Kysy lisää!

Työpaikkaa koskettavat työturvallisuuden lait -selvitys

Kysyttäessä ’toimitko sinä lakien mukaisesti’ on vastaus yleensä hämmentynyttä nyökyttelyä. Ja niin pitääkin. Mutta jatkokysymykseen ’mitkä lait työpaikkaanne koskettavat tai ylipäätään – montako näitä säädöksiä on’ on jo huomattavan vaikea. Kanna siinä sitten työsuojeluvastuusi…

Tapaturva Laki -palvelussa on mahdollista luoda työpaikalle lainsäädännön seurantalista. Usein tämä ei onnistu omin voimin, me tapaturvalaiset autamme listan luomisessa palveluna.

Näitä lakeja ja asetuksia on muuten melko liuta: nähtävänä pidettäviäkin 60-70 ja muita turvallisuuden säädöksiä päälle vielä n. 100.

Lue lisää →
 alk. 250 €

Työpaikkaa koskettavat työturvallisuuden lait -selvitys

Käymme läpi haastatteluna ja dokumentteja tarkastellen työturvallisuuden kaikki aihealueet (esim. työterveyshuolto, kemikaaliluettelo, meluntorjunta, työn turvallisuusohjeet). Osa aiheista on suoraan lakisääteisiä, osa on ”rivien välissä” lainsäädännössä. Esimerkiksi vastuu- ja tehtävämatriisia ei lainsäädäntö vaadi, mutta käytännössä kunkin tulee tietää vastuunsa ja niihin liittyvät tehtävät. Erityisen tärkeää vastuiden ymmärtäminen on esihenkilönä toimiville.

Jos on tarpeen arvioida jonkin aihealueen vaatimustenmukaisuutta tarkemmin, tämä voidaan tehdä esimerkiksi Tapaturva Laki-palvelun vaatimustenmukaisuuden arvioinnin toimintoa hyödyntäen. Jos läpikäydyissä asiakirjoissa käy ilmi kehitettävää, voimme olla apuna tässäkin. Näistä töistä teemme mielellämme erilliset tarjoukset.

Turvallisuusdokumenttien kommentointi

Työnantajan velvoitteena on huomioida työn vaarat jo ennakolta. Tätä tehtävää varten työnantaja laatii mm. erilaisia turvallisuussuunnitelmia.

Turvallisuussuunnitelmien tulee kuvata tehtävä työ ja työn turvallisuus niin tarkasti, ettei väärinymmärtämisen vaaraa yksinkertaisesti ole. Ja tässä me osaamme auttaa: olemme hyviä tunnistamaan epämääräisyyksiä ja osaamme kommentoida, onko työhön valittu oikeanlaiset suojaimet. Muun muassa.

Lue lisää →
 alk. 350 €/kpl

Turvallisuusdokumenttien kommentointi

Turvallisuusdokumenttien kommentointi
Olemme lakipalvelumme Turvakäräjät-osiota tehdessämme havainneet, että oikeuden linja on vuosien saatossa muuttunut dokumentaation osalta tiukempaan suuntaan. Kärjistäen: ennen riitti tietyn niminen dokumentti, kun nykyään dokumentin sisällön laatuakin arvioidaan.

Yleisimmin kommentoimiamme työturvallisuuden dokumentteja ovat mm.:
– työn turvallisuussuunnitelma (TTS)
– putoamissuojaus-, nosto-, pölyntorjunta- ym. suunnitelmat
– riskien arviointi
– perehdytys ja työnopastus

TR-/MVR -kalibrointimittaus

Heittelehtiikö mittaustulokset eri mittaajilla? Onko ’kummallinen kutina’, ettei indeksi kuvaa työmaata? Vai haluatko jostain muusta syystä ulkopuolisen ammattilaisen näkemyksen työmaasta?

Tai no – eihän kalibrointimittaukseen tarvita mitään erikoista syytä, aika-ajoin on joka tapauksessa terveellistä tsekata, onko omat tiedot ajan tasalla. Mittauskriteeristö kuitenkin elää jatkuvasti.

Ja hei – mekin kalibroimme itseämme säännöllisesti sekä keskenämme että viranomaisten kanssa.

Lue lisää →
 alk. 350 €

TR-/MVR -kalibrointimittaus

Yleisimmin kalibrointimittaus tehdään ns. kouluttavalla otteella. Se tarkoittaa, että työmaa klierretään yhdessä työmaan oman mittaajan/-jien kanssa ja tulkinnat keskustellaan jo kierroksen aikana. Aikaa mittauskierrokseen menee keskustelusta riippuen n. 1,5-3 krt normaalia kierrosta enemmän.

Kalibrointimittauksessa käytetään yleensä työmaan omaa mobiilimittausjärjestelmää.

Kalibrointimittauksia tilaavat päätoteuttajien lisäksi myös mm. rakennuttajat.

Elmeri+ -kalibrointimittaus

Onko menetelmäkoulutuksesta vierähtänyt jo ’tovi’, monet mittaajatkin jo ehkä ehtineet vaihtaa tehtäviä? Vai onko ehkä epäselvyyksiä tulkinnoista – orastavia riitojakin? Tai ehkä mittaustulokset ovat jämähtäneet paikalleen, eikä menetelmästä enää saada ’tehoja ulos’?

Elmeri+ -kalibrointimittauksessa tehdään mittauksia eri työpisteissä samalla keskustellen kalibraattorin kanssa. Lopputuloksena ymmärrys mitattavista asioista syvenee ja eri mittaajien erilaiset tulkinnat yhtenäistyvät.

Lue lisää →
 alk. 550 €

Elmeri+ -kalibrointimittaus

Elmeri+ -kalibrointimittaus toteutetaan yleisimmin ryhmätyönä, jolloin jokainen mittaaja tekee oman mittauksen. Mittaushavainnoista ja -tulkinnoista keskustellaan yhdessä ja näin luodaan samalla yritykseen ongelmanratkaisumalli.

Kalibrointimittauksen yhteydessä käydään läpi mahdolliset muutokset työpaikkaa koskevaan kriteeristöön ja/tai lainsäädäntöön sekä muutokset Elmeri+ -menetelmään.

Turvallisuuden nykytilanteen kartoitus

Suunnistaja ei pääse seuraavalle rastille, jos hän ei tiedä missä on juuri nyt. Ei, vaikka halu olisi kuinka iso. Tilannetta kutsutaan eksymiseksi.

Monet suomalaiset työpaikat ovat näin määrittäen eksyksissä työsuojelunsa suhteen. Turvallisuuden nykytilanteen kartoituksella karttapaikka löytyy ja suunnistaminen kohti ’nollaa tapaturmaa’ voi jatkua.

Lue lisää →
 alk. 8 500 €

Turvallisuuden nykytilanteen kartoitus

Turvallisuuden nykytilanteen kartoitus
Nykytilanteen kartoitus sisältää useita osa-alueita. Kaikilla työpaikoilla ei erilaisista syistä johtuen tarvitse käydä läpi kaikkia osioita.

Nykytilanteen kartoitus voi sisältää:
– työympäristön havainnointi
– turvallisuusjohtamisen arviointi Tapaturvan omalla työkalulla
– avainhenkilöiden haastattelut (1-2 henkilöä/työntekijäryhmä, tarvittaessa myös urakoitsijoiden edustajia)
– keskeisiin turvallisuusdokumentteihin tutustuminen
– viime vuosien tapaturma- ja vaaratilanneraportteihin tutustuminen

Työn tuloksena paitsi nykytilanteen ’karttapaikka’, myös ehdotuksia reitiksi eteenpäin.

Työn kesto yleensä n. 1-4 kk riippuen mm. työpaikasta ja sovitusta laajuudesta.

Työsuojelun puhelinpalvelu

”AAARGH! Miten ihmeessä aina osataankin kysyä juuri sellaisia ja niin kiemuraisia asioita, joihin en osaa vastata. Ja mihin ihmeeseen tuokin ulkopuolinen asiansa perusti, kun sanoi syvällä rintaäänellä, että meillä asiat on ihan kamalasti. Eikä TODELLAKAAN olisi juuri nyt aikaa ruveta näitä selvittämään.”

Eipä hätiä – Tapaturva ei jätä kaveria tuleen makaamaan: turvaamme selustasi Työsuojelun auttavalla puhelimella.

Lue lisää →
 50€/kk (1 henkilö), lisähenkilöt 25 €/kk/hlö

Työsuojelun puhelinpalvelu

Hyvä puoli työsuojelussa on se, että työturvallisuus­lainsäädäntö antaa moniin asioihin lähinnä puitteet. Tämä antaa työnantajalle vapauden monin paikoin ihan itse päättää, kuinka työturvallisuuden ratkaisee. Ja tässä on samalla myös se työsuojelun huono puoli: kukaan ei välttämättä etukäteen sano, miten asia pitää ratkaista tai onko valittu ratkaisu oikea. Asia tutkitaan pohjamutia myöden vasta, kun jotain tapahtuu.

Me Tapaturvassa ojennammekin sinulle auttavan puhelimen. Sinun tehtäväsi on kysyä, meidän tehtävämme on kertoa. Älä siis enää arvaa tai oleta – niillä keinoin on jo telottu ja tuomittu ihan riittävästi ihmisiä. Soitellaan!

Päivi Sihvonen
 040 537 2975
 paivi.sihvonen​@tapaturva.fi

"*" näyttää pakolliset kentät

Tilaa uutiskirjeemme!

Lähetämme kirjeen noin kerran kuukaudessa.

Emme jaa yhteystietojasi kenellekään.
Voit lopettaa tilauksen milloin tahansa.

Nimi*
Sähköposti*
Yksityisyys*

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimi*
Scroll to Top