Tapaturva Laki – yleista

Seurantalista
(Työpykälät ja Lakipykälistö)

Sekä Työpykälissä että Lakipykälistössä pääkäyttäjä voi helposti poimia haluamansa säädökset omalle seurantalistalleen. Tämän lisäksi ylläpito on määrännyt tietyt pakollisesti seurattavat lait, eli kokoelman lakeja, jotka jokaisella käyttäjällä ovat automaattisesti seurannassa. Omalla seurantalistalla olevien lakien muutoksista tulee sähköpostitiedote neljästi vuodessa.

Laki Posti
(Työpykälät ja Lakipykälistö)

Tapaturva Laki -palvelun ylläpito käy neljä kertaa vuodessa läpi palvelussa olevan lainsäädännön ja kirjaa muutokset palveluun. Käyttäjä saa omalla seurantalistallaan olevien säädösten muutoksista sähköpostiviestin. Lisäksi viestissä mainitaan, montako seurantalistan ulkopuolella olevaa säädöstä on muuttunut. Näin käyttäjä pysyy ajan tasalla koko työlainsäädännön kentästä – vaikka keskittyisi seuraamaan tarkemmin vain joitakin tiettyjä säädöksiä.

Turvakäräjät
(Työpykälät ja Lakipykälistö)

Oikeuskäytäntöä, artikkeleita ja muita lainkäytön kannalta oleellisia asioista. Uusi juttu viikoittain.

Tulostuslista
(Työpykälät ja Lakipykälistö)

Tulostamisen hallinta on tehty helpoksi, eikä tulosteiden määrää rajoiteta. Esimerkiksi koko työpaikkaa koskettava (nähtävänä pidettävä) lainsäädäntö voidaan tulostaa vaikka jokaiselle ilmoitustaululle. Ensimmäisen tulostamisen jälkeen vain muuttuneet säädökset tarvitsee päivittää, ei koko pumaskaa.

Käyttäjätunnuksilla käyttöoikeus vastuuhenkilöille
(Työpykälät ja Lakipykälistö)

Käyttäjät kirjautuvat järjestelmään omilla käyttäjätunnuksillaan. Pääkäyttäjä hallinnoi palvelua. Hän voi mm. luoda seurantalistan ja muille henkilöille lisäkäyttäjätunnuksia. Lisäkäyttäjällä on palveluun lukuoikeus. Ensimmäisen lisäkäyttäjän jälkeen muut maksutta.

Soveltaminen ja Tulkinta
(vain Lakipykälistö)

Lainsäädännön soveltaminen ja tulkinta saattaa aiheuttaa kokeneemmallekin päänvaivaa. Lakipykälistön osana olevassa Soveltaminen ja Tulkinta –osiossa tarjoamme käytännön ohjeita ja apua säädösten toimeenpanemiseen, kuten yhteenvetoja, asiakirjamalleja, lomakkeita ja listoja. Täydennämme osiota jatkuvasti mm. käyttäjien tarpeiden ja käytännön työmme kautta.

Sivuston toteutus: Bermuda