Raskaan liikenteen ammattipätevyys

Raskaan liikenteen ammattikuljettajien tulee käydä Trafin hyväksymän kouluttajan opissa 5 vuoden aikana (5× 7=) 35 tuntia. Hyväksyttyyn kokonaisuuteen pitää sisältyä vähintään yksi päivä ennakoivan ajamisen koulutusta (teoriaa ja/tai käytäntöä), muut ovat valinnaisia. Ammattipätevyys on voimassa 5 vuotta kerrallaan.

Mitä raskaan liikenteen ammattipätevyys on?

Ammattipätevyys vaaditaan kaikilta ammattimaisessa tavara- ja henkilöliikenteen tehtävissä palvelevilta kuljettajilta ja sen tarkoituksena on edistää liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta sekä tukea kuljettajan ammatillisia valmiuksia ja työssä jaksamista. Koulutuksella tähdätään myös kuljettajan työn arvostuksen nostamiseen.

Ammattipätevyys ei ole sama asia kuin ajo-oikeus. Ne ovat kuitenkin kytköksissä toisiinsa. Nykyään esim. C-luokan ajokortti ei riitä kuin lähinnä henkilökohtaisiin ajoihin muutamaa erillistä poikkeusta lukuun ottamatta. Pätevyysvaatimukset koskevat kuljettajia, joilla on C1/C, C1/CE, D1/D ja D1/DE ajo-oikeus, kun he ajavat ko. ajoneuvoluokkiin kuuluvia ajoneuvoja. Huomioi, että pakettiautokin voi olla rekisteröity kuorma-autoksi tai linja-autoksi.

Mitä ajoja voi ajaa ilman ammattipätevyyttä?
Ilman ammattipätevyyttä voi pääsääntöisesti ajaa vain tietynlaisia henkilökohtaisia ajoja (muu luetaan ammattimaiseksi kuljettajatoiminnaksi). Näitä ovat esim:

  • oman (mutta ei kaverin) muuttokuorman vieminen
  • omassa työssä tarvittavien työkalujen kuljetus työpaikalle, kuten esim. pienkaivinkoneen vienti omakotirakennukselle tai metsäkoneen vienti hakkuupaikalle, jos niitä myös itse käyttää/ajaa työkohteessa.
  • henkilöliikenteessä linja-autolla saa kuljettaa vain samassa taloudessa asuvia ja ajoneuvon on oltava samassa taloudessa asuvan omistuksessa. Eli oma perhe saa ajella riittävällä ajo-oikeudella varustetun perheenjäsenen kuljettamana omistamallaan linja-autolla, mutta jos naapurin lapset tulevat mukaan, täytyy kuskilla ollla ammattipätevyys
  • palomies saa ajaa paloautolla hälytykseen tai harjoitukseen. Ammattipätevyys häneltä vaaditaan, jos paloautolla mennään pesemään vaikkapa kunnantalon pihaa.

Mitä ammattipätevyydettä ajamisesta seuraa?
Jos ammattipätevyys ei ole voimassa sitä edellyttävässä ajossa, kuljettajalle rapsahtaa sakko ja ajo keskeytetään (ensimmäiseen) sopivaan paikkaan. Ajoa voi jatkaa ammattipätevä kuljettaja. Myös työnantaja voi saada sakon ajoneuvon luovuttamisesta ammattipätemättömälle kuljettajalle.

Sivuston toteutus: Bermuda