Työsuojelun perusteet (3 pv) Espoossa

970 eur

Ilmoittaudu

Työsuojelun perusteet-kurssi.
Koulutuspaikka: Espoo
28.1.2020, 29.1.2020 ja 12.2.2020

Koulutus antaa valmiudet käytännön työsuojelutoimintaan. Kurssin käytyäsi ymmärrät työsuojelun merkityksen työpaikan menestystekijänä. Sinulla on perustiedot työturvallisuudesta ja omasta roolistasi sekä valmiudet edistää työturvallisuutta yhteistyössä.

Kurssipäivien sisältö:

 1. päivä (28.1.2020)
 • Sujuvaa työskentelyä turvallisuutta johtamalla
 • Lainsäädännön vaatimukset ja vastuut
 • Tehtävät turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi yhteistyössä
 • Välitehtävä: Työsuojelun toimintaohjelma tai kehittämissuunnitelma omalle työpaikalle
 1. päivä (29.1.2020)
 • Riskien arviointi ja hallinta
 • Työn turvallisuussuunnittelu
 • Turvallisuustilanteen seuranta ja viestintä, esim. turvallisuushavainnot ja -keskustelut
 • Jatkuva oppiminen ja kehittäminen
 1. päivä (12.2.2020)
 • Välitehtävän esittäminen
 • Työympäristön terveysvaarat
 • Työvälineiden käyttö ja kunnon varmistaminen
 • Varautuminen häiriötilanteisiin, esim. pelastautumisen suunnittelu ja harjoittelu
 • Tapaturmista, vaaratilanteista ja turvallisuushavainnoista oppiminen
 • Tehtäväni työpaikalla kurssin jälkeen

Valmistautuminen kurssiin:

Keskustele esimiehesi kanssa, mitä työturvallisuuden ja -terveyden kehittämistarpeita työpaikallanne on. Valitkaa yhdessä aihe, joka soveltuu välitehtäväksi.

970 eur

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu tähän koulutukseen

 • 1. Yhteyshenkilö

  Ilmoittajan tiedot sekä laskutustiedot.
 • Peruutusehdot
 • 2. Koulutukseen osallistujat

  Lisää kenttiä saat painamalla +-nappia kentän vieressä.
 • Osallistujan nimi 
Sivuston toteutus: Bermuda