Juha Merjama

Juha Merjama on kokenut työsuojelun ja tapaturmien torjunnan ammattilainen. Juha on Otaniemen TKK:lta valmistunut diplomi-insinööri, joka on aloittanut työturvallisuustyön jo 1990 -luvun lopulla, ennen oman Tapaturva Oy:n perustamista ensin Työterveyslaitoksen työturvallisuusosastolla sitten 3T Ratkaisut Oy:ssä. Näiltä ajoilta hänelle on kertynyt monipuolinen ja poikkitieteellinen ystävä- ja yhteistyöverkosto, joka on edelleen laajentunut Tapaturva Oy:n aikana.

Kokemusta Juhalle on kertynyt monilta eri aloilta ja monista erilaisista tehtävistä. Näistä mainittakoon mm.:

 • Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailun käytännön pyörittäminen, sisältäen mm. pistelaskun sekä arviointimittareiden kehittämisen. Varsinaisista kisa-arvioinneista Juhan vastuulla ovat olleet elementtitehtaat – ja nämä useat kymmenet tehtaat onkin sitten koluttu maataskun alimmasta sopesta siilojen huippuihin saakka.
 • Teknologia- ja elintarviketeollisuuden työturvallisuuskilpailujen asiantuntijana toimiminen. Tähän on kuulunut mm. työsuojelutarkastajien Elmeri+ -kalibroinnit ja kisan pistelasku
 • Helsingin Kampin bussiterminaalien toiminnallisten riskien kartoitukset (kaukoliikenteen ja Espoon terminaalit). Riskit kartoitettiin reilu vuosi ennen terminaalin avaamista
 • Kampin bussiterminaalien kuljettajakoulutusmateriaalin tekeminen. Kuljettajakoulutus hoidettiin verkkokurssina.
 • Hälytysajon verkkokurssimateriaalit eri hälytysajoa ajaville tahoille (palo- ja pelastustoimi, poliisi, rajavartiolaitos, tulli, puolustusvoimat)
 • “Hälytysajon turvallisuus” ja “Pelastustiet” -verkkokurssit
 • Helsingin automaattimetron riskikartoitus. Kartoitus oli ns. ennakkoselvitys tarjouspyyntöasiakirjojen ja lopullisten ennakkosuunnitelmien laatimisen mahdollistamiseksi
 • sadoittain erilaisia koulutus- ja luentotilaisuuksia, esim. työsuojelun peruskursseilla (Työturvallisuuskeskus), Työterveyspäivillä (Työterveyslaitos / TTL), Nolla Tapaturmaa Foorumissa, TR-, MVR- ja Elmeri+ -menetelmien koulutukset, erilaiset yrityskohtaiset koulutus-, motivointi- ja sparraustilaisuudet jne …
 • Auditointeja, esim. Elmeri+, TR- ja MVR -auditointeja/kalibrointeja kymmenittäin, betoniteollisuuden työturvallisuuskisa (2 ensimmäisen kisavuoden aikana n. 100 auditointikäyntiä)
 • Menetelmäkehitystä, esim. Elmeri+ -menetelmän elintarvike- ja betoniteollisuuden sovellukset, Turvallisuusjohtamisen kisa-arviointimentelmä betonikisaan, 3T riskinarviointi, MatSim -materiaalivirtojen simulointi (TTL)
 • Useiden tehtaiden tai tehdasalueiden liikennesuunnitelmia / -tutkimuksia, esim: Ekokem, Gyproc, UPM-Kajaani, Isover Forssa, Isover Hyvinkää, Rautaruukki Raahe, Botnia Joutseno …
 • Kuntatyön turvallisuus, suurimpana 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä -hankkeen käynnistäminen ja pilotointi välillä 1998-2000.
 • SAFETI. EU -hanke rakentamisen logistiikan turvallisuudesta 2000 -luvun alussa
Sivuston toteutus: Bermuda